Adatkezelési tájékoztató

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (a továbbiakban GDPR) 13. cikk (1) bekezdése értelmében az adatkezelő tájékoztat, mint érintettet a felnőttképzési jogviszonnyal kapcsolatos adataid kezeléséről.

1. Az adatkezelő kiléte és elérhetőségei

Minerva Felnőttképző Központ Korlátolt Felelősségű Társaság

Képviselője: Eőry Balázs ügyvezető

Székhely: 2636 Tésa, Petőfi utca 16.

E-mail cím: info@minervakft.hu

Telefonszám: +36-70-420-7001

Weboldal: www.minervakft.hu

Jelen tájékoztatóban a továbbiakban: Adatkezelő

2. Adatvédelmi tisztviselő elérhetőségei: Az Adatkezelőnél nincs adatvédelmi tisztviselő.

3. Adatkezelő tevékenysége

Az Adatkezelő a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény (a továbbiakban: Fktv.), valamint a szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény (a továbbiakban: Szkt.) hatálya alá tartozó képzéseket szervez, amely képzések résztvevőivel az Fktv. 13. § (1) bekezdése szerint felnőttképzési szerződést kell kötni.

Az Adatkezelő a vele való kapcsolatfelvétel, a képzésekre történő jelentkezés, a felnőttképzési szerződés megkötése és teljesítése céljából az alábbiak szerint kezel adatokat.

4. Adatok köre, az adatkezelés jogalapja és célja

Az Adatkezelő két esetkörben gyűjt és kezel adatokat:

 1. Adatkezelővel történő kapcsolatfelvétel céljából kezelt adatok
 2. Adatkezelő által szervezett képzések lebonyolítása céljából kezelt adatok

4.1. Adatkezelővel történő kapcsolatfelvétel céljából kezelt adatok

Adatok köre

Jogalap

Cél

Név

GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja, azaz az adatkezelés a Te hozzájárulásodon alapul.

Veled való kapcsolatfelvételhez szükséges

E-mail cím

GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja, azaz az adatkezelés a Te hozzájárulásodon alapul.

Veled való kapcsolattartáshoz és az Általad kért információk megadásához szükséges

Telefonszám

GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja, azaz az adatkezelés a Te hozzájárulásodon alapul.

Veled való kapcsolattartáshoz szükséges, ezen a telefonszámon fogunk felhívni Téged a kérdéseddel kapcsolatban

Érdeklődési körbe eső tanfolyam neve

GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja, azaz az adatkezelés a Te hozzájárulásodon alapul.

Ennek magadása szükséges ahhoz, hogy az adott tanfolyammal foglalkozó, a kérdéseidre válasszal rendelkező kollégánk tudjon felkeresni

Tanfolyam választott helyszíne

GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja, azaz az adatkezelés a Te hozzájárulásodon alapul.

Az adott helyszínre vonatkozó sajátosságokat ismerő kollégánk tudjon felkeresni

Üzenet tárgya

GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja, azaz az adatkezelés a Te hozzájárulásodon alapul.

A feltett kérdésedre választ adjunk, felvetett problémára megoldást kereshessünk

Az itt említett személyes adatok vonatkozásában a hozzájárulásodat bármikor visszavonhatod (az Adatkezelő bármely elérhetőségére érkező nyilatkozatoddal). A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

4.2. Adatkezelő által szervezett képzések lebonyolítása céljából kezelt adatok

A képzés lebonyolítása céljából az Adatkezelő egyrészt kezeli az érintett, vagyis Általad a honlapon történő jelentkezéskor és azt követően a szerződés aláírásakor megadott adatokat, valamint egyes, Általad átadott dokumentumok másolatát.

4.2.1. Megadott adatok

Fktv. szerinti kötelező adatkezelés:

Az Fktv. 21. § (1) bekezdésben meghatározott személyes adatokat a képzés lebonyolítása, a tanúsítvány kiállítása céljából kezeli: természetes személyazonosító adatok (családi és utóneve, születési családi és utóneve, születési helye, születési ideje és anyja születési családi és utóneve), oktatási azonosító szám, elektronikus levelezési cím (e-mail), legmagasabb iskolai végzettségére vonatkozó adat. Továbbá a képzéssel összefüggő adatok, amelyek a képzésben részt vevő személy legmagasabb iskolai végzettségével, szakképesítésével, szakképzettségével és idegennyelv-ismeretével; a képzésbe történő belépésével és a képzés elvégzésével, illetve a képzés elvégzése hiányában a képzésből történő kilépésével; a képzés során történő értékelésével és minősítésével; a képzéssel összefüggő fizetési kötelezettségeivel és az igénybe vett képzési hitellel kapcsolatosak.

Az adatkezelés jogalapja az Fktv. alapján kezelt adatok vonatkozásában a felnőttképzési szerződés megkötéséig a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont [a felnőttképzési szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges], a szerződéskötéstől kezdve pedig a GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont [az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges]. A jogszabályhely megjelölése, amely alapján az Adatkezelő köteles kezelni ezen adatokat: Fktv. 21. § (1) bekezdés, a 11/2020. (II. 7.) Korm. rendelet (Fkr.) 22. § (1) bekezdés c) pont.

Számla kiállítása:

Az Adatkezelő a számla kiállítása során az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (a továbbiakban: Áfa tv.) 169. § alapján is köteles a képzésben részt vevő személy (vagy a tandíjat a képzésben részt vevő helyett fizető személy) nevének és lakcímének kezelésére, mely adatkezelés célja a számla kiállítása, könyvelési jogszabályoknak való megfelelés. (A számla kiállításához így szükségszerűen kezeli az Adatkezelő azt az adatot is, miszerint a tandíjat a képzésben részt vevő maga finanszírozza, a munkáltatója, vagy más személy.)

Az adatkezelés jogalapja az Áfa tv. alapján kezelt adatok vonatkozásában a felnőttképzési szerződés megkötéséig a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont [a felnőttképzési szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges], a szerződéskötéstől kezdve pedig a GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont [az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges]. A jogszabályhely megjelölése, amely alapján az Adatkezelő köteles kezelni ezen adatokat: Áfa tv. 169. § e) pontja.

Kapcsolattartás:

Az Adatkezelő a Veled való kapcsolattartás céljából kezeli a levelezési címed és a telefonszámod.

A kapcsolattartási célból kezelt levelezési cím és telefonszám kezelésének jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont [a felnőttképzési szerződés teljesítéséhez szükséges].

Felnőttképzési Adatszolgáltatási Rendszerbe történő adatszolgáltatás:

Az Adatkezelő a Felnőttképzési Adatszolgáltatási Rendszerbe történő kötelező adatszolgáltatás teljesítése céljából kezeli továbbá a születési országod és azt az információt, hogy magyarországi lakcímmel nem rendelkező nem magyar állampolgár vagy-e.

Az adatok kezelésének jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja [a felnőttképzési szerződés teljesítéséhez szükséges], mivel az Adatkezelő a képzésben résztvevő meghatározott adatait köteles a Felnőttképzési Adatszolgáltatási Rendszerben rögzíteni, enélkül a felnőttképzési szerződésben foglalt kötelezettségeit nem tudja teljesíteni.

4.2.2. Dokumentum-másolatok

A felnőttképzési szerződés teljesítéséhez bizonyos iratok másolatának kezelésére is szükség van, melyet a honlapon kitöltött jelentkezési lapot követően kérünk be Tőled:

Adatok köre

Képzés neve, ahol szükséges az adat kezelése

Jogalap

Cél

Végzettséget igazoló oklevél másolat

Az egyes képzések elvégzéséhez szükséges végzettség (például érettségi bizonyítvány, diploma) a képzés leírásánál megtekinthetők (http://minervakft.hu/okj-tanfolyamok)

GDPR 6. cikk (1) c) pont – az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges. A jogszabályhely megjelölése, amely alapján az Adatkezelő köteles kezelni ezen adatokat: Fktv. 21. § (1) bekezdés ba) pont

Az Fktv. 21. § (1) bekezdésének megfelelően az Adatkezelő a képzés lebonyolítása céljából kezeli a másolatot.

 

Minden képzés esetén meghatározásra kerül a képzésre történő jelentkezés feltétele, ennek teljesítését szükséges igazolni.

Szakmai alkalmassági orvosi vélemény másolata

Minden képzéshez szükséges

GDPR 6. cikk (1) c) pont – az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges. A jogszabályhely megjelölése, amely alapján az Adatkezelő köteles kezelni ezen adatokat: Fktv. 21. § (1) bekezdés bb) pont

Az Fktv. 21. § (1) bekezdésének megfelelően az Adatkezelő a képzés lebonyolítása céljából kezeli a másolatot.

 

A képzések elvégzéséhez alkalmas minősítésű orvosi alkalmassági vélemény szükséges.

5. Adatfeldolgozó

Tárhely-szolgáltató

Adatfeldolgozó által ellátott tevékenység: Tárhely-szolgáltatás

Adatfeldolgozó megnevezése és elérhetősége:

Tárhelyszolgáltató neve: MAXER HOSTING Információ-technológiai Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhely: 9024 Győr, Répce utca 24. 1. em. 3.

Cégjegyzékszám: 08-09-013763

Adószám: 13670452-2-08

Email: info@maxer.hu

Az adatfeldolgozó által kezelt adatok köre: az érintett által az oldalon megadott valamennyi személyes adat, mind a 4.1. és a 4.2. pont vonatkozásában.

Az érintettek köre: az Adatkezelővel a honlapon keresztül kapcsolatot felvevő és a honlapon keresztül jelentkező természetes személyek.

Az adatfeldolgozás célja: a honlap elérhetővé tétele, megfelelő működtetése.

6. Adattovábbítás

A 4.1. pont vonatkozásában az adatok nem kerülnek továbbításra.

A 4.2. pont vonatkozásában az adatok az alábbiak szerint kerülnek vagy kerülhetnek továbbításra:

 • Fktv. 21. § (2) bekezdés alapján statisztikai célból Központi Statisztikai Hivatal részére
 • a bíróságnak, a rendőrségnek, az ügyészségnek, a bírósági végrehajtónak, az államigazgatási szervnek a konkrét ügy eldöntéséhez szükséges adat
 • a nemzetbiztonsági szolgálatnak a nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvényben (Nbtv.) meghatározott feladatok ellátásához szükséges valamennyi adat
 • a felnőttképzés adatszolgáltatási rendszer működéséért felelős szerv részére valamennyi adat
 • a magyar állami ösztöndíj feltételei teljesítésének nyilvántartásáért felelős szervnek a jogviszonyra és a képzésre vonatkozó adatok

7. Az adatkezelés időtartama

A 4.1. pont szerinti célból kezelt adatok körében az érintett, azaz a Te hozzájárulásod visszavonásáig kezeljük a személyes adatokat, de legfeljebb az adatok megadásától számított 2 évig.

A 4.2. pont szerinti célból kezelt személyes adatok vonatkozásában az Fktv. 21. § (5) bekezdése a felnőttképzési szerződés megkötésétől számított nyolcadik év utolsó napjáig tartjuk nyilván és kezeljük. A számla kiállítására vonatkozó számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján a számviteli bizonylatot 8 évig kell megőrizni, így a számlával együtt a tandíjfizető személy nevét és lakóhelyet a számla kiállításától számított 8 évig kezeljük. A 4.2. pontban jelölt, szerződés teljesítéséhez szükséges jogalapon kezelt adatok vonatkozásában az adatkezelés a felnőttképzési szerződés megőrzési idejével azonos, azaz a kapcsolattartási és egyéb adataidat szintén a felnőttképzési szerződés megkötésétől számított nyolcadik év utolsó napjáig kezeljük.

8. Adatszolgáltatásod elmaradásának következményei

A 4.1. pont szerinti adatok meg nem adásának következménye, hogy nem tudjuk felvenni Veled a kapcsolatot. Amennyiben nem kívánod megadni ezen adataidat, úgy kérjük keress minket telefonon.

A 4.2. pont szerinti adatok vonatkozásában amennyiben nem adod meg ezen pont alatt megjelölt adataidat, nem jön létre a felnőttképzési szerződés és jogviszony.

9. Milyen jogaid vannak a személyes adataid kezelésével kapcsolatban és hogyan biztosítjuk ezen jogok gyakorlását?

Az itt összefoglalt jogokkal kapcsolatos részletes kifejtést alább, a tájékoztató mellékleteként találod.

Joggyakorlás módja:

A jogaid gyakorlására irányuló, adatkezeléssel kapcsolatos kérelmedet a fent megadott elérhetőségeink bármelyikére küldheted (írásban postai úton, elektronikus levélben vagy szóban, telefonon).

Érintetti jogok:

1. az átlátható tájékoztatáshoz való jog: jelen tájékoztatóval az Adatkezelő információt nyújt az adatkezelés körülményeiről, vagyis többek közt arról, hogy a személyes adataidat ki, milyen célból, milyen alapon és meddig kezeli, valamint, hogy az adatkezeléssel összefüggésben milyen jogok illetnek meg, és az adatkezelésre vonatkozó kérdéseiddel, panaszoddal kihez fordulhatsz;

2. a személyes adataihoz való hozzáférés joga: bármikor megkérdezheted tőlünk, hogy személyes adataid kezelése folyamatban van-e, az adatkezelésről teljes körű tájékoztatást kérhetsz, továbbá kérheted, hogy személyes adataidról másolatot adjunk Neked;

3. a személyes adatai helyesbítéséhez való jog: kérheted, hogy a pontatlan személyes adataidat javítsuk ki, vagy ha hiányosak, azokat egészítsük ki;

4. a személyes adatainak törléséhez való jog: kérheted, hogy személyes adataidat töröljük;

5. az adatkezelés korlátozásához való jog: kérheted, hogy személyes adataidat csak tároljuk, de más módon ne kezeljük;

6. a helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról tájékoztatott címzettek személyére vonatkozó tájékoztatás: ezekről tájékoztatjuk a hivatkozott címzetteket;

7. az adathordozhatósághoz való jog: tekintettel az adatkezelés jogalapjára, ez a jog kizárólag azon adatkezelések vonatkozásában illet meg, ahol az adatkezelés jogalapja a hozzájárulás vagy a szerződés teljesítése, ezen esetekben kérheted, hogy személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapd, illetve kérheted, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek az Adatkezelő továbbítsa;

8. a tiltakozáshoz való jog: tekintettel az adatkezelés jogalapjára, ez a jog nem illet meg egyik kezelt adat vonatkozásában sem;

9. az automatizált döntéshozatal elleni fellépéshez való jog: kérheted, hogy ne terjedjen ki Rád ilyen döntés hatálya. Az Adatkezelő automatizált döntéshozatalt nem alkalmaz, így az ez elleni fellépéshez való jog értelemszerűen nem releváns. Kérjük, jelezd, ha ilyet észlelsz!

10. a jogorvoslathoz való jog: jogaid megsértése esetén a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (NAIH) vagy bírósághoz fordulhatsz.

Hová fordulhatsz, ha jogorvoslattal szeretnél élni?

 1. Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH)

Cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.

Levelezési cím: 1363 Budapest, Pf.: 9.

Honlap: www.naih.hu

Tel.: +36-1-391-1400

A panaszügyintézés rendje itt érhető el: https://naih.hu/adatkezeles-erintettjekent-fordulok-a-hatosaghoz

 1. Magyarországon a pert – választásod szerint – az általános szabályok szerint illetékes (Budapest Környéki Törvényszék), valamint a lakóhelyed vagy tartózkodási helyed szerinti törvényszék előtt is megindíthatod.

A bíróságok illetékességi területéről itt tájékozódhat: https://birosag.hu/birosag-kereso

Kelt: Budapest, 2021. december 20.
 

Melléklet – az érintettet megillető jogok részletes leírása

Az érintettek adatvédelmi jogait és jogorvoslati lehetőségeit részletesen a GDPR vonatkozó rendelkezései (így különösen a GDPR 15., 16., 17., 18., 19., 20., 21., 22., 77., 78., 79., 80. és 82. cikkei) tartalmazzák. Az alábbi összefoglalás tartalmazza a legfontosabb rendelkezéseket, illetve az Adatkezelő ennek megfelelően nyújt tájékoztatást az érintettek részére az adatkezeléssel kapcsolatos jogaikról és jogorvoslati lehetőségeikről.

Általános szabályok, joggyakorlás módja

Az Adatkezelő megfelelő intézkedéseket hoz annak érdekében, hogy a GDPR 15.–22. és 34. cikk szerinti minden egyes tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva nyújtsa. Az információkat írásban vagy más módon – ideértve adott esetben az elektronikus utat is – kell megadni. Az érintett kérésére szóbeli tájékoztatás is adható, feltéve, hogy más módon igazolták az érintett személyazonosságát.

Az Adatkezelő elősegíti az érintett GDPR 15.–22. cikk szerinti jogainak a gyakorlását.

Az érintettek jogaik gyakorlására irányuló, adatkezeléssel kapcsolatos kérelmeket az Adatkezelő fent megadott elérhetőségei bármelyikére küldhetik (írásban postai úton, elektronikus levélben vagy szóban).

Az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen az érintett joggyakorlással kapcsolatos GDPR 15.–22. cikk szerinti kérelmének beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet a kérelem nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az Adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatást lehetőség szerint elektronikus úton kell megadni, kivéve, ha az érintett azt másként kéri.

Ha az Adatkezelő nem tesz intézkedéseket az érintett kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az érintett panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

Az érintett GDPR 15.–22. cikk szerinti kérelmére vonatkozó tájékoztatást az Adatkezelő díjmentesen biztosítja. Ha az érintett kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, az Adatkezelő, figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával vagy a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre észszerű összegű díjat számíthat fel, vagy megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést.

 1. Átlátható tájékoztatáshoz való jog

Jelen tájékoztatóval az Adatkezelő információt nyújt az adatkezelés körülményeiről, vagyis többek közt arról, hogy a személyes adataidat ki, milyen célból, milyen alapon és meddig kezeli, valamint, hogy az adatkezeléssel összefüggésben milyen jogok illetnek meg, és az adatkezelésre vonatkozó kérdéseiddel, panaszoddal kihez fordulhatsz. Tekintettel arra, hogy az adatokat kizárólag az érintettől gyűjtjük, a tájékoztatást a GDPR 13. cikke alapján tettük meg.

 1. Az érintett hozzáférési joga

A hozzáférési jog tartalma: az érintett jogosult arra, hogy visszajelzést kapjon az Adatkezelőtől arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e. Ha ilyen adatkezelés folyamatban van, az érintett jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon:

 • az adatkezelés céljai;
 • az érintett személyes adatok kategóriái;
 • azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel a személyes adatokat az Adatkezelő közölte vagy közölni fogja, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket;
 • adott esetben a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai;
 • az érintett arra vonatkozó joga, hogy kérelmezheti a Munkáltatótól a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen;
 • valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;
 • ha az adatokat nem az érintettől gyűjtötték, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információ;
 • automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel jár.

Ha személyes adatoknak harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére történő továbbítására kerül sor, az érintett jogosult arra, hogy tájékoztatást kapjon a továbbításra vonatkozóan a megfelelő garanciákról.

Az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az Adatkezelő az érintett rendelkezésére bocsátja. Az érintett által kért további másolatokért az Adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló, észszerű mértékű díjat számíthat fel. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információkat széles körben használt elektronikus formátumban kell rendelkezésre bocsátani, kivéve, ha az érintett másként kéri.

A másolat igénylésére vonatkozó jog nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságait.

 1. A helyesbítéshez való jog

A helyesbítéshez való jog tartalma: Az érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelő az érintett kérésére indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Az érintett jogosult továbbá arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.

Az Adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat valamennyi helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölte, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az érintettet kérésére az Adatkezelő tájékoztatja e címzettekről.

 1. A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”)

A törléshez való jog tartalma: Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

 • a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat az Adatkezelő gyűjtötte vagy más módon kezelte;
 • az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
 • az érintett tiltakozik az adatkezelése ellen, és adott esetben nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;
 • a személyes adatok jogellenesen kerültek kezelésre;
 • a személyes adatokat az Adatkezelőnek az alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell; vagy
 • a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

Ha az Adatkezelő nyilvánosságra hozta a személyes adatot, és a fentebb írtak értelmében azt törölni köteles, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével megtesszi az ésszerűen elvárható lépéseket – ideértve technikai intézkedéseket – annak érdekében, hogy tájékoztassa az adatokat kezelő adatkezelőket, hogy az érintett kérelmezte a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.

A fenti két bekezdés nem alkalmazandó, amennyiben az adatkezelés szükséges, többek között:

 • a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából;
 • a személyes adatok kezelését előíró, az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából;
 • a GDPR 9. cikk (2) bekezdése h) és i) pontjának, valamint a 9. cikk (3) bekezdésének megfelelően a népegészségügy területét érintő közérdek alapján;
 • a GDPR 89. cikk (1) bekezdésével összhangban a közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, amennyiben a GDPR 17. cikk (1) bekezdésben említett jog valószínűsíthetően lehetetlenné tenné vagy komolyan veszélyeztetné ezt az adatkezelést, vagy
 • jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

Az Adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat valamennyi helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölte, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az érintettet kérésére az Adatkezelő tájékoztatja e címzettekről.

 1. Az adatkezelés korlátozásához való jog

Az adatkezelés korlátozásához való jog tartalma: Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

 • az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
 • az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 • az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
 • az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokaink elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

Ha az adatkezelés a fenti bekezdés alapján korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

Az adatkezelés korlátozásának feloldásáról az Adatkezelő előzetesen tájékoztatja az érintett, akinek kérésére a fentiek alapján korlátozták az adatkezelést.

Az Adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat valamennyi helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölte, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az érintettet kérésére az Adatkezelő tájékoztatja e címzettekről.

 1. A helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról tájékoztatott címzettek személyére vonatkozó tájékoztatás

A jog tartalma: Az Adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat valamennyi helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az érintettet kérésére az adatkezelő tájékoztatja e címzettekről.

 1. Az adathordozhatósághoz való jog

Az adathordozhatósághoz való jog tartalma: az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta, ha:

 • az adatkezelés a 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja vagy a 9. cikk (2) bekezdésének a) pontja szerinti hozzájáruláson, vagy a 6. cikk (1) bekezdésének b) pontja szerinti szerződésen alapul; és
 • az adatkezelés automatizált módon történik.
 1. A tiltakozáshoz való jog

A tiltakozáshoz való jog tartalma: Az érintettek jogosultak arra, hogy a saját helyzetükkel kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzanak személyes adatainak a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének e) vagy f) pontján alapuló kezelése ellen. Ebben az esetben a személyes adatokat az Adatkezelő nem kezeli tovább, kivéve, ha bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintettek érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik. Ha az érintett tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők.

Ha a személyes adatok kezelésére tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból kerül sor, az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból tiltakozhasson a rá vonatkozó személyes adatok kezelése ellen, kivéve, ha az adatkezelésre közérdekű okból végzett feladat végrehajtása érdekében van szükség.

 1. Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást

A jog tartalma: Az érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené.

A fenti bekezdés nem alkalmazandó abban az esetben, ha a döntés:

 • az érintett és az adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében szükséges;
 • meghozatalát az adatkezelőre alkalmazandó olyan uniós vagy tagállami jog teszi lehetővé, amely az érintett jogainak és szabadságainak, valamint jogos érdekeinek védelmét szolgáló megfelelő intézkedéseket is megállapít; vagy
 • az érintett kifejezett hozzájárulásán alapul.
 1. Jogorvoslati lehetőségek
 • A felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog

Az érintett jogosult arra, hogy panaszt tegyen egy felügyeleti hatóságnál, ha az érintett megítélése szerint az érintettre vonatkozó személyes adatok kezelése megsérti a GDPR rendelkezéseit. Magyarországon az illetékes felügyeleti hatóság: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (weboldal: http://naih.hu/; cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11; postacím: 1363 Budapest, Pf.: 9.; telefon: +36-1-391-1400; fax: +36-1-391-1410; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu).

 • A bírósági jogorvoslathoz való jog

Adatkezelővel szembeni jogorvoslat:

Az érintett a rendelkezésre álló közigazgatási vagy nem bírósági útra tartozó jogorvoslatok – köztük a felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog – sérelme nélkül hatékony bírósági jogorvoslatra jogosult, ha megítélése szerint a személyes adatainak a GDPR-nak nem megfelelő kezelése következtében megsértették a GDPR szerinti jogait.

Az Adatkezelővel szembeni eljárást az Adatkezelő tevékenységi helye szerinti tagállam bírósága előtt kell megindítani. Az ilyen eljárás megindítható az érintett szokásos tartózkodási helye szerinti tagállam bírósága előtt is. Az ilyen perek Magyarországon a törvényszékek hatáskörébe tartoznak. A Polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény (Pp.) általános illetékességi szabályai (Adatkezelő székhelye) (Pp. 25. §) mellett a pert az érintett – választása szerint – a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszék előtt is megindíthatja. A bíróságok illetékességéről és elérhetőségeiről az alábbi honlapon tájékozódhat: www.birosag.hu. Az Adatkezelő székhelye szerint a perre az Budapest Környéki Törvényszék rendelkezik hatáskörrel és illetékességgel.

A bíróság az ügyben soron kívül jár el. Azt, hogy az adatkezelés a jogszabályban foglaltaknak megfelel, az Adatkezelő köteles bizonyítani.

Felügyeleti hatósággal szembeni jogorvoslat:

Az egyéb közigazgatási vagy nem bírósági útra tartozó jogorvoslatok sérelme nélkül, minden természetes és jogi személy jogosult a hatékony bírósági jogorvoslatra a felügyeleti hatóság rá vonatkozó, jogilag kötelező erejű döntésével szemben.

Az egyéb közigazgatási vagy nem bírósági útra tartozó jogorvoslatok sérelme nélkül, minden érintett jogosult a hatékony bírósági jogorvoslatra, ha az illetékes felügyeleti hatóság nem foglalkozik a panasszal, vagy három hónapon belül nem tájékoztatja az érintettet a benyújtott panasszal kapcsolatos eljárási fejleményekről vagy annak eredményéről.

A felügyeleti hatósággal szembeni eljárást a felügyeleti hatóság székhelye szerinti tagállam bírósága előtt kell megindítani.